Adoptera ett bi genom att spela Bondens Bikupa

Adoptera ett bi

Det pågår en stor kris som inte många talar om, antalet bin minskar kraftigt och det är ett väldigt allvarligt hot mot vår matförsörjning. För att uppmärksamma krisen och öka förståelsen mellan biologisk mångfald och ekologiska produkter så har Arla skapat ett spel där du kan vara med och adoptera ett bi helt gratis på en av Arlas bondgårdar. Genom att spela spelet Bondens bikupa tävlar du dessutom en mobilkupong på ekomjölk om du kvalar in bland de 100 första.

Det här inlägget är ett samarbete med Arla*.

Bakgrunden till Arlas kampanj

Som ni säkert kommer ihåg från biologilektionerna så är vi väldigt beroende av insektspollinering och man uppskattar att ungefär var tredje tugga vi äter eller runt 70% av antalet grödor är beroende av pollinering. Att antalen bin minskar kan leda till en matkris eftersom vi hade förlorat en stor del av våra grödor på grund av den uteblivna pollineringen.

Arla går därför nu ut och kör en kampanj för att uppmärksamma den pågående krisen och öka förståelsen mellan biologisk mångfald och ekologiska produkter. Ett av de enklaste sätten för dig att främja binas existens är att välja ekologisk mjölk eftersom dessa produkter inte har kommit till genom användning av kemiska bekämpningsmedel. Ekologiska gårdar som inte använder kemiska bekämpningsmedel leder till en större mångfald i växtlivet och främjar därför också bins levnadsmiljö.

Bönderna och bina har ett fint samarbete eftersom bonden får hjälp av bina då de pollinerar både frukt och andra växter på bondens ägor och bina får samtidigt en stor tallrik med mat genom grödorna som växer på bondens åkermarker. Arla bondens bikupa spel

*Det här inlägget är ett sponsrat inlägg i samarbete med Arla men jag tycker att det finns en väldigt viktig tanke bakom den här kampanjen och väljer därför att stå bakom den som ambassadör.


3 betyg

Tävlingar